تور لحظه آخری

تور لحظه آخری

تور لحظه آخری

🔴 انواع تورهای لحظه آخری و بلیط لحظه آخری 🔴

برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل نمائید…

تلفن: 02188984780


.

❗️بروزرسانی 11 آبان 1398❗️

🔆 تور تفلیس 🇬🇪 :

🌠 4شب و 5روز
📆 ویژه 17 آبان 98
💰قیمت: 1.895.000 تومان

🔆 تور دبی 🇰🇼 :

🌠 3شب و 4روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 18 آبان 98
💰قیمت: 3.500.000 تومان

🔆 تور استانبول 🇹🇷 :

🌠 3شب و 4روز
✈️ پرواز: پگاسوس
📆 ویژه 14 آبان 98
💰قیمت: 3.980.000 تومان

🔆 تور آنتالیا 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ماهان
📆 ویژه 10 17 18 آبان 98
💰قیمت: 2.865.000 تومان

🔆 تور کوش آداسی 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: سان اکسپرس
📆 ویژه 10 آبان تا 8 آذر 98
💰قیمت: 3.165.000 تومان

🔆 تور مارماریس 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ماهان
📆 ویژه 17 آبان 98
💰قیمت: 4.990.000 تومان

 


❗️بروزرسانی 98/8/8❗️

 

🔥🔥🔥 فقط امروز 🔥🔥🔥

😱 5% تخفیف بلیط هواپیما ✈️

                                     ✔️ قطر ایرویز * امارات * عمان * ماهان * ایران ایر✔️

(برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس حاصل نمائید)

***

🔆 تور دبی 🇰🇼
🌠 3شب و 4روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 5 آبان 98
💰قیمت: 2.850.000 تومان

***

🔆 تور آنتالیا 🇹🇷
🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ماهان
📆 ویژه 15 17 18 آبان 98
💰قیمت: 2.865.000 تومان

***

🔆 تور کوش آداسی 🇹🇷
🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: سان اکسپرس
📆 ویژه 10 آبان تا 8 آذر 98
💰قیمت: 3.165.000 تومان

 

 


❗️بروزرسانی 15 مهر 1398❗️

🔆 تور تفلیس 🇬🇪 :

🌠 4شب و 5روز
✈️ پرواز: قشم ایر
📆 ویژه 19 مهر 98
💰قیمت: 1.990.000 تومان

***
🔆 تور دبی 🇰🇼 :

🌠 3شب و 4روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 20 مهر 98
💰قیمت: 3.350.000 تومان

***
🔆 تور آنتالیا 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ماهان
📆 ویژه 24 26 28 مهر 98
💰قیمت: 2.790.000 تومان

***
🔆 تور بدروم 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ماهان
📆 ویژه 17 19 20 مهر 98
💰قیمت: 4.390.000 تومان

***
🔆 تور کوش آداسی 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 19 مهر 98
💰قیمت: 3.670.000 تومان

***
🔆 تور مارماریس 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 19 20 مهر 98
💰قیمت: 3.790.000 تومان

 


❗️بروزرسانی 13 مهر 1398❗️

🔆 تور کیش 🇮🇷 :

🌠 3شب و 4روز
✈️ پرواز: ایران ایرتور و آتا
📆 ویژه 20 مهر 98
💰قیمت: 950.000 تومان

***

🔆 تور دبی 🇰🇼 :

🌠 3شب و 4روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 17 مهر 98
💰قیمت: 3.380.000 تومان

***

🔆 تور آنتالیا 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ایران ایر – قشم ایر – ماهان
📆 ویژه 10 الی 20 مهر 98
💰قیمت: 2.990.000 تومان

***

🔆 تور بدروم 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ماهان
📆ویژه 24 26 27 مهر 98
💰قیمت: 4.160.000 تومان

***

🔆 تور کوش آداسی 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: سان اکسپرس
📆 ویژه 19 مهر 98
💰قیمت: 3.590.000 تومان

***

🔆 تور مارماریس 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 19 20 مهر 98
💰قیمت: 3.990.000 تومان

 

 


تور لحظه آخری
تور لحظه آخری

❗️بروزرسانی 08 مهر 1398❗️

🔆 تور کیش 🇮🇷 L

🌠 3شب و 4روز
✈️ پرواز: زاگرس
📆 ویژه 11 مهر 98
💰قیمت: 850.000 تومان

🔆 تور دبی 🇰🇼 :

🌠 4شب و 5روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 9 مهر 98
💰قیمت: 3.400.000 تومان

🔆 تور آنتالیا 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 18مهر 98
💰قیمت: 3.200.000 تومان

🔆 تور بدروم 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ماهان
📆 ویژه 10 12 13 مهر 98
💰قیمت: 4.240.000 تومان

🔆 تور کوش آداسی 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: سان اکسپرس
📆 ویژه 19 26 مهر 98
💰قیمت: 3.855.000 تومان

🔆 تور مارماریس 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 12 13 مهر 98
💰قیمت: 3.990.000 تومان


❗️بروزرسانی 6 مهر 1398❗️

🔆 تور کیش 🇮🇷 :

🌠 2شب و 3روز
✈️ پرواز: کیش ایر
📆 ویژه 7 به 9 مهر 98
💰قیمت: 580.000 تومان

***

🔆 تور مشهد 🇮🇷 :

🌠 2شب و 3روز
✈️ پرواز: زاگرس – آسمان
📆 ویژه 7 به 9 مهر 98
💰قیمت: 650.000 تومان

***

🔆 تور دبی 🇰🇼 : 

🌠 3شب و 4
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 14 مهر 98
💰قیمت: 3.500.000 تومان

***

🔆 تور آنتالیا 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ایران ایر-ماهان
📆 ویژه 10 11 12 13 مهر 98
💰قیمت: 2.990.000 تومان

***

🔆 تور تفلیس 🇬🇪 :

🌠 3شب و 4روز
✈️ پرواز: تابان
📆 ویژه 11 مهر 98
💰قیمت: 1.850.000 تومان

 


❗️بروزرسانی 4 مهر 1398❗️

🔆 تور کیش 🇮🇷 :

🌠 3شب و 4روز
✈️ پرواز: ماهان – قشم ایر
📆 ویژه 7 به 10 مهر 98
💰قیمت: 830.000 تومان

🔆 تور مشهد 🇮🇷 :

🌠 3شب و 4روز
✈️ پرواز: تابان – کاسپین
📆 ویژه 6 به 9 مهر 98
💰قیمت: 850.000 تومان

 

🔆 تور شیراز 🇮🇷 :

🌠 3شب و 4روز
✈️ پرواز: کاسپین-ایران ایرتور
📆 ویژه 6 به 9 مهر 98
💰قیمت: 980.000 تومان

🔆 تور دبی 🇰🇼 :

🌠 4شب و 5روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 9 مهر 98
💰قیمت: 3.600.000 تومان

🔆 تور آنتالیا 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ایران ایر-ماهان-قشم ایر
📆 ویژه 10 11 12 13 مهر 98
💰قیمت: 2.990.000 تومان

🔆 تور بدروم 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ماهان
📆 ویژه 17 19 20 مهر 98
💰قیمت: 4.660.000 تومان

🔆 تور کوش آداسی 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 12 مهر 98
💰قیمت: 3.550.000 تومان

🔆 تور مارماریس 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ماهان
📆 ویژه 10 12 13 مهر 98
💰قیمت: 4.225.000 تومان

 


❗️بروزرسانی 27 شهریور 1398❗️

 

🔥🔥🔥 فقط امروز 🔥🔥🔥

😱 7% تخفیف بلیط هواپیما ✈️

✔️ قطر ایرویز * امارات ✔️

برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل نمائید…

تلفن: 02188984780

*****

🔆 تور دبی 🇰🇼 :

🌠 3شب و 4روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 6 مهر 98
💰قیمت: 3.500.000 تومان

🔆 تور آنتالیا 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ماهان
📆 ویژه 29 , 30 شهریور 98
💰قیمت: 3.595.000 تومان

🔆 تور بدروم 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 4 مهر 98
💰قیمت: 4.740.000 تومان

🔆 تور کوش آداسی 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: اطلس جت
📆 ویژه 28 29 30 شهریور 98
💰قیمت: 4.760.000 تومان

🔆 تور مارماریس 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 29 شهریور 98
💰قیمت: 3.995.000 توان

🔆تور هند (دهلی*آگرا*جیپور) 🇮🇳 :

🌠 7شب و 8روز
✈️ پرواز: ماهان
📆 ویژه شهریور98
💰قیمت: 6.695.000 تومان

 


❗️بروزرسانی 25 شهریور 1398❗️

🔆 تور دبی 🇰🇼 :

🌠 3شب و 4روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 31 شهریور 98
💰قیمت: 3.250.000 تومان

🔆 تور آنتالیا 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 28 شهریور 98
💰قیمت: 3.495.000 تومان

🔆 تور بدروم 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ماهان
📆 ویژه 4 مهر 98
💰قیمت: 4.740.000 تومان

🔆 تور کوش آداسی 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: اطلس جت
📆 ویژه 28 29 30 شهریور 98
💰قیمت: 4.760.000 تومان

🔆 تور مارماریس 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 4 مهر 98
💰قیمت: 5.030.000 تومان

🔆تور هند (دهلی*آگرا*جیپور) 🇮🇳 :

🌠 7شب و 8روز
✈️ پرواز: ماهان
📆 ویژه شهریور98
💰قیمت: 6.695.000 تومان

 


❗️بروزرسانی 23 شهریور 1398❗️

🔺🔻15% تخفیف🔺🔻

🔆تور وارنا (بلغارستان) 🇧🇬 :

🌠 7شب و 8روز
✈️ پرواز: ماهان
📆 ویژه شهریور 98
💰قیمت: 6.690.000 تومان

➖➖➖➖➖➖➖

🔆 تور دبی 🇰🇼 :

🌠 3شب و 4روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 31 شهریور الی 6 مهر 98
💰قیمت: 3.390.000 تومان

🔆 تور آنتالیا 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 4 مهر 98
💰قیمت: 3.985.000 تومان

🔆 تور بدروم 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ماهان
📆 ویژه 27 29 30 شهریور 98
💰قیمت: 5.040.000 تومان

🔆 تور کوش آداسی 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 30 شهریور 98
💰قیمت: 4.180.000 تومان

🔆 تور مارماریس 🇹🇷
🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 28 شهریور 98
💰قیمت: 5.230.000 تومان

🔺🔻7% تخفیف🔺🔻

🔆تور هند (دهلی*آگرا*جیپور) 🇮🇳 :

🌠 7شب و 8روز
✈️ پرواز: ماهان
📆 ویژه شهریور98
💰قیمت: 6.250.000 تومان

🔆تور روسیه (سنت پترزبورگ+مسکو) 🇷🇺 :

🌠 7شب و 8روز
🏩 هتل 4ستاره
📆 ویژه شهریور 98
💰قیمت: 13.000.000 تومان

🔆تور چین (پکن + شانگهای):

🌠 8شب و 9روز
✈️ پرواز: ماهان
📆 ویژه شهریور 98
💰قیمت: 15.890.000 تومان

 


❗️بروزرسانی 20 و 21 شهریور 1398❗️

 

🔺🔻🔺🔻🔺🔻15% تخفیف🔺🔻🔺🔻🔺🔻

🔆تور وارنا (بلغارستان) 🇧🇬 :

🌠 7شب و 8روز
✈️ پرواز: ماهان
📆 ویژه شهریور 98
💰قیمت: 6.690.000 تومان

🔺🔻🔺🔻🔺🔻7% تخفیف🔺🔻🔺🔻🔺🔻

🔆تور هند (دهلی*آگرا*جیپور) 🇮🇳 :

🌠 7شب و 8روز
✈️ پرواز: ماهان
📆 ویژه شهریور98
💰قیمت: 6.250.000 تومان

—–
🔆تور روسیه (سنت پترزبورگ+مسکو) 🇷🇺 :

🌠 7شب و 8روز
🏩 هتل 4ستاره
📆 ویژه شهریور 98
💰قیمت: 13.000.000 تومان

—–
🔆تور چین (پکن + شانگهای) :

🌠 8شب و 9روز
✈️ پرواز: ماهان
📆 ویژه شهریور 98
💰قیمت: 15.890.000 تومان

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔆 تور کیش 🇮🇷 :

🌠 2شب و 3روز
✈️ پرواز: کیش ایر – زاگرس
📆 ویژه 31 شهریور به 2 مهر 98
💰قیمت: 900.000 تومان

***
🔆 تور مشهد 🇮🇷 :

🌠 2شب و 3روز
✈️ پرواز: کاسپین-آتا
📆 ویژه 21 به 23 شهریور 98
💰قیمت: 800.000 تومان

****
🔆 تور دبی 🇰🇼 :

🌠 3شب و 4روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 30 شهریور 98
💰قیمت: 3.400.000 تومان

***
🔆 تور کوش آداسی 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 23 شهریور 98
💰قیمت: 5.100.000 تومان

***
🔆 تور مارماریس 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 23 شهریور 98
💰قیمت: 5.050.000 تومان

***
✔️نمایشگاه بین المللی #گوانجو :

🗓 19 الی 27 مهر 1398
🗺 گوانگجو ، #چین
🌠 7شب و 8روز
✈️ پرواز: ماهان
💰قیمت: 14.500.000 تومان


❗️بروزرسانی 17 شهریور 1398❗️

🔆 تور دبی 🇰🇼
🌠 3شب و 4روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 1 مهر 98
💰قیمت: 3.550.000 تومان

***
🔆 تور آنتالیا 🇹🇷
🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ماهان-ایران ایر-قشم ایر
📆 ویژه -21-22-23-20 شهریور 98
💰قیمت: 4.990.000 تومان

***
🔆 تور بدروم 🇹🇷
🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: اطلس جت
📆 ویژه 23 شهریور 98
💰قیمت: 6.720.000 تومان

***
🔆 تور کوش آداسی 🇹🇷
🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: اطلس
📆 ویژه 23 شهریور 98
💰قیمت: 5.700.000 تومان

***
🔆 تور مارماریس 🇹🇷
🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 21 22 23 شهریور 98
💰قیمت: 5.990.000 تومان

***
🔆تور وارنا (بلغارستان) 🇧🇬
🌠 7شب و 8روز
✈️ پرواز: ماهان
📆 ویژه شهریور 98
💰قیمت: 9.845.000 تومان

***
🔆تور هند (دهلی*آگرا*جیپور) 🇮🇳
🌠 7شب و 8روز
✈️ پرواز: ماهان
📆 ویژه شهریور و مهر 98
💰قیمت: 6.695.000 تومان


❗️بروزرسانی 16 شهریور 1398❗️

🔆 تور دبی 🇰🇼 :

🌠 3شب و 4روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 23 شهریور 98
💰قیمت: 4.050.000 تومان

🔆 تور آنتالیا 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ماهان-ایران ایر-قشم ایر
📆 ویژه -21-22-23-20 شهریور 98
💰قیت: 4.990.000 تومان

🔆 تور بدروم 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 28 شهریور 98
💰قیمت: 5.105.000 تومان

🔆 تور کوش آداسی 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: اطلس
📆 ویژه 28 29 30 شهریور 98
💰قیمت: 4.760.000 تومان

🔆 تور مارماریس 🇹🇷 :

🌠 6شب و 7روز
✈️ پرواز: ایران ایر
📆 ویژه 21 22 23 شهریور 98
💰قیمت: 5.790.000 تومان

🔆تور وارنا (بلغارستان) 🇧🇬 :

🌠 7شب و 8روز
✈️ پرواز: ماهان
📆 ویژه شهریور و مهر 98
💰قیمت: 7.845.000 تومان

🔆تور هند (دهلی*آگرا*جیپور) 🇮🇳 :

🌠 7شب و 8روز
✈️ پرواز: ماهان
📆 ویژه شهریور و مهر 98
💰قیمت: 6.695.000 تومان

 


🔺🔆 لیست تورهای نمایشگاهی ناخدای سفر 🔆🔺

❗️بروزرسانی 13 شهریور 1398❗️

✔️ نمایشگاه سنگ #دبی
🗓 19 الی 21 شهریور 1398
🗺 دبی، امارات متحده عربی
🏤 مرکز تجارت جهانی دبی
🌠 3شب و 4روز
✈️ پرواز: ماهان
💰قیمت: 4.170.000 تومان

👈 اطلاعات بیشتر 👉

▪️▪️▪️

✔️ نمایشگاه لوازم خانگی #استانبول 🛋
🗓 21 الی 24 شهریور 1398
🗺 استانبول، ترکیه
🏤 مرکز همایش تویاپ (TUYAP)
🌠 3شب و 4روز
✈️ پرواز: ماهان
💰قیمت: 5.000.000 تومان

👈 اطلاعات بیشتر 👉

🔻🔻🔻
✔️نمایشگاه عینک واپتیک دبی 👓🕶
🗓 21 الی 23 آبان 1398
🗺 دبی ، امارات متحده عربی 🇦🇪
🏤 مرکز تجارت جهانی دبی
🌠 3شب و 4روز
✈️ پرواز: ماهان
💰قیمت: 3.900.000 تومان

👈 اطلاعات بیشتر 👉

▪️▪️▪️

✔️نمایشگاه طراحی داخلی دبی (INDEX DUBAI)
🗓 26 الی 28 شهریور 1398
🗺 دبی، امارات متحده عربی
🏤 مرکز تجارت جهانی دبی
🌠 4شب و 5روز
✈️ پرواز: ایران ایر
💰قیمت: 4.200.000 تومان

👈 اطلاعات بیشتر 👉

🔺🔺🔺

✔️نمایشگاه بین المللی #گوانجو
🗓 19 الی 27 مهر 1398
🗺 گوانگجو ، #چین
🌠 7شب و 8روز
✈️ پرواز: ماهان
💰قیمت: 14.600.000 تومان


 

جهت اطلاع از اسامی هتل ها با همکاران ما تماس حاصل نمائید…

021-88984780

برای اطلاع از تخفیف ها ، آفرها،تورهای لحظه آخری،بلیط لحظه آخری، آفر هتل ها

حتما در سایت و شبکه های اجتماعی ناخدای سفر عضو شوید

تور لحظه آخری
تور لحظه آخری