عبور قطار از بازار مائکلونگ در تایلند

عبور قطار از بازار مائکلونگ در تایلند

عبور قطار از بازار مائکلونگ در تایلند
عبور قطار از بازار مائکلونگ در تایلند

نزدیک بودن قطار به مغازههای بازار شهر مائکلونگ به حدی است که فروشندهها پیش از عبور قطار باید سایبانهای مغازه را از جلوی مسیر آن بر دارند، در غیراین صورت قطار با آنها برخورد میکند.

سیاری از مردم صحنه هایی را که هنگام عبور قطار می بینندکه به صحنه های فیلم های سینمایی شبیه است.

یکی از فروشندهها در اینباره میگوید: در ساعت کاری ما قطار روزی هشتبار از این مسیر میگذرد، اما زمان دقیق عبور آن را میدانیم و برای همین به موقع سایبانها را بر داشته و از جلوی مسیر عبور آن کنار میرویم.

بازار مائک لونگ واقعا دیدن دارد. بازاری که بسیاری از فروشندگان روی سینی میوه ها و سبزیجات تازه مزارع خود را می فروشند.

انواع ماهی و مرغ و موجودات دریایی، گل تازه و ادویه جات معطر در این بازار یافت می شود اما قسمت جالب داستان رد شدن قطار است که فروشندگان به طور خودکار حتی بدون شنیدن صدای بوق، اثاث خود را جمع کرده و کرکره ها و سایبان های تاشو را عقب کشیده تا بعد از عبور قطار، دوباره بساط خود را بر پا کنند.

به گفته برخی از فروشنده ها تابهحال هیچ رویداد ناگواری در این مسیر مشاهده نشده است.

 

عبور قطار از بازار مائکلونگ در تایلند
عبور قطار از بازار مائکلونگ در تایلند
عبور قطار از بازار مائکلونگ در تایلند
عبور قطار از بازار مائکلونگ در تایلند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *