نمایشگاه هدایا دبی

نمایشگاه هدایا دبی

نمایشگاه هدایا دبی

(Gifts & Premiums Dubai)

 

تاریخ شروع نمایشگاه: 19 شهریور 1395  (2016  – 9 september)

تاریخ پایان نمایشگاه: 21 شهریور 1395 (2016  – 11 september)

سطح برگزاری نمایشگاه : خارجی، بین المللی

 

 

 

 


توضیحات نمایشگاه :

نمایشگاه هدایا دبی رویداد پیشروی منطقه برای شرکت های بزرگ هدیه می باشد. این نمایشگاه فرصت بسیار خوبی برای ایجاد ارتباط با کارشناسان تجاری و گفتگو در مورد تجارت در این زمینه می باشد. نمایشگاه هدایا دبی در تور دبی مکانی مناسب برای شرکت ها جهت دیدار و گفتگو با خریداران شرکت های بزرگ و تامین کنندگان این محصولات در خاورمیانه می باشد. در این نمایشگاه بسیاری از مدیران اجرائی، مدیران عامل و مدیران کل، مدیران خرید، خریداران ارشد، مدیران تدارکات، مدیران بازاریابی و … شرکت می کنند.

این نمایشگاه فرصت ایجاد شبکه ارتباطی با کارشناسان تجاری، سرمایه گذاری بر روی بهترین فرصت ها، گفتگو در مورد تجارت، کشف آخرین روندها و یا راه اندازی ایده های هدایا جدید در بازار را فراهم می کند.

نمایشگاه هدایا دبی
نمایشگاه هدایا دبی