نمایشگاه عکس شانگهای از جاذبه های گردشگری چین

نمایشگاه عکس شانگهای از جاذبه های گردشگری چین

(فتو شانگهای)

تاریخ شروع نمایشگاه: 29 شهریور 1398  (2019– 20 september)

تاریخ پایان نمایشگاه: 31 شهریور 1398 (2019  – 22 september)

سطح برگزاری نمایشگاه : خارجی، بین المللی

توضیحات نمایشگاه :

نمایشگاه عکس شانگهای (فتو شانگهای) اولین نمایشگاه هنری آسیا به شمار می آید که به مقوله عکاسی اختصاص دارد. نمایشگاه عکس شانگهای از زمان شروع به کار خود در سال 2014، به سرعت جایگاه خود را به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای بین المللی هنری چین تثبیت نموده است . برای آشنایی بیشتر از این نمایشگاه با ناخدای سفر همراه باشید…

نمایشگاه عکس شانگهای
نمایشگاه عکس شانگهای

نمایشگاه فتو شانگهای در حال ایجاد بازاری نسبتاً بکر در جهت جمع آوری عکس در چین و سراسر آسیا میباشد.  امروزه این نمایشگاه، کلیدی ترین تاریخ گاهشمار هنری برای کسانی محسوب می شود که می خواهند شبکه ارتباطی خود را در سراسر آسیا ایجاد و گسترش دهند.

نمایشگاه عکس شانگهای، به معیار جدیدی برای هنر عکاسی در منطقه تبدیل شده و به موفقیت بزرگی در زمینه فروش و تعداد زیاد بازدیدکننده دست یافته است. نمایشگاه عکس شانگهای علاوه بر گالری هایی که محصولات و عکس های معاصر در آنها به نمایش گذاشته می شود، میزبان نمایشگاه های موضوعی در سطح جهانی با مشارکت موزه داران، گالری ها و موزه های بین المللی نیز می باشد.

نمایشگاه عکس شانگهای
نمایشگاه عکس شانگهای