کلمبو

کلمبو پایتخت تجاری سریلانکا و بزرگترین شهر این کشور می باشد.

سال 1815 کلمبو پایتخت سیلان نام قدیمی سریلانکا شد اما سال 1980 جایاواردنپورا کوته پایتخت سیاسی و کلمبو به عنوان پایتخت تجاری این کشور شناخته شد

مسیری که در سریلانکا می توان طی کرد همانند مثلث طلایی در هند است در اینجا راس های این مثلث را سه شهر کلمبو، کندی (با فتحه روی ک) و منطقه آهونگالا (شهر بنتوتا)  تشکیل می دهند